Packaging

Đóng gói chân không, là quy trình đóng gói hút không khí ra khỏi gói trước khi niêm phong.

Việc sử dụng chân không là một trong những bước tiến đột phá trong ngành bao bì và Busch là công ty tiên phong trong lĩnh vực này.