Chưng cất chân không hoạt động như thế nào?

Back to Blog

Chưng cất chân không hoạt động như thế nào?

Công nghệ chưng cất chân không Busch là một công nghệ hiện đại, được áp dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp, như thực phẩm, dược phẩm, hóa chất, dầu khí và năng lượng tái tạo. Công nghệ này sử dụng máy bơm chân không Busch để tạo ra một môi trường chân không trong quá trình chưng cất, giúp giảm điểm sôi của các chất lỏng và tăng hiệu suất của quá trình tách các thành phần có giá trị.

Công nghệ chưng cất chân không Busch có nhiều ưu điểm so với các phương pháp chưng cất thông thường, như:

– Giảm thiểu nhiệt độ và áp suất cần thiết cho quá trình chưng cất, giảm thiểu nguy cơ phá hủy các thành phần nhạy cảm với nhiệt.
– Giảm thiểu lượng năng lượng tiêu thụ và chi phí vận hành, tăng hiệu quả kinh tế.
– Giảm thiểu lượng khí thải và nước thải sinh ra trong quá trình chưng cất, góp phần bảo vệ môi trường.

Công nghệ chưng cất chân không Busch hoạt động như thế nào?

Công nghệ chưng cất chân không Busch hoạt động dựa trên nguyên lý giảm điểm sôi của các chất lỏng khi giảm áp suất. Khi áp suất giảm, các phân tử của các chất lỏng sẽ dễ dàng thoát ra khỏi bề mặt và bay hơi hơn. Do đó, quá trình bay hơi sẽ xảy ra ở nhiệt độ thấp hơn so với áp suất bình thường.

Để tạo ra một môi trường chân không trong quá trình chưng cất, máy bơm chân không Busch sẽ hút khí ra khỏi buồng chứa dung dịch cần chưng cất. Máy bơm chân không Busch có khả năng hút khí ở mức áp suất rất thấp, từ 0.1 mbar đến 0.001 mbar, tùy thuộc vào loại máy bơm và dung dịch cần chưng cất.

Khi dung dịch được đưa vào buồng chứa đã được tạo ra môi trường chân không, dung dịch sẽ được gia nhiệt bằng các nguồn nhiệt khác nhau, như hơi nước, điện trở hoặc sóng vi ba. Nhiệt độ gia nhiệt sẽ được điều chỉnh sao cho phù hợp với điểm sôi của các thành phần trong dung dịch. Khi dung dịch đạt đến điểm sôi, các phân tử của các thành phần có điểm sôi thấp nhất sẽ bay hơi và thoát ra khỏi buồng chứa.

Hơi của các thành phần bay hơi sẽ được dẫn vào một thiết bị làm nguội, như là ống ngưng tụ hoặc bình ngưng tụ xoắn ốc. Thiết bị làm nguội sẽ làm giảm nhiệt độ của hơi xuống mức thấp hơn điểm ngưng tụ của các thành phần. Khi đó, hơi sẽ ngưng tụ lại thành lỏng và được thu gom lại.

Quá trình này sẽ được lặp lại cho đến khi thu được các thành phần có giá trị mong muốn từ dung dịch ban đầu. Các thành phần có điểm sôi cao hơn sẽ ở lại trong buồng chứa và có thể được xử lý tiếp theo.

Công nghệ chưng cất chân không Busch là một công nghệ tiên tiến và hiệu quả trong việc tách và tinh luyện các thành phần có giá trị từ các dung dịch phức tạp. Công nghệ này đã được áp dụng thành công trong nhiều ngành công nghiệp và mang lại nhiều lợi ích cho sản xuất và môi trường.chân không_distillation

Công nghệ chưng cất chân không Busch là một công nghệ tiên tiến và hiện đại, được nhiều doanh nghiệp tin tưởng và lựa chọn. Nếu bạn quan tâm đến công nghệ này, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.
Back to Blog