Mink: Dòng bơm chân không này được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng y tế và hộp số ô tô. Mink được sản xuất với công nghệ không dầu, đảm bảo không có sự ô nhiễm trong quá trình bơm chân không.

Filter