COBRA: Đây là dòng máy bơm chân không vít hở, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng công nghiệp quy mô lớn, như sản xuất chân không tạo ra không khí sạch hoặc quá trình chế tạo chân không.

Filter