Rotary R5-Series: Được thiết kế để hoạt động trong các ứng dụng công nghiệp đòi hỏi hiệu suất cao và đáng tin cậy. Các bơm R-Series của Busch có kiểu trục kép đặc biệt, giúp tăng cường hiệu suất và độ bền.