Máy bơm và nén khí trục vít chạy khô SECO: Kích thước nhỏ gọn, đáng tin cậy và cực kỳ mạnh mẽ – đó là những đặc điểm nổi bật của máy bơm và nén khí trục vít chạy khô SECO. Nhờ nguyên lý hoạt động không cần dầu bôi trơn, chúng có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng công nghiệp khác nhau nơi cần có khí hút hoặc khí nén sạch và nhanh chóng. Gia đình SECO bao gồm máy bơm hút và máy nén.

Filter