LỌC TÁCH DẦU BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH CHÍNH HÃNG – Đảm bảo không khí sạch và hiệu suất tối đa. Bảo vệ bơm chân không của bạn bằng cách bắt và tái tuần hoàn hơi dầu với bộ lọc tách dầu Busch chính hãng.

Bộ lọc tách dầu là một phần thiết yếu của bơm chân không được bôi trơn bằng dầu. Nếu thiếu bộ lọc, các bơm chân không này sẽ tạo ra một sương dầu mịn trong quá trình vận hành. Bộ lọc khí thải Busch chính hãng bắt được 99% các hạt dầu này. Điều này đảm bảo chỉ có không khí sạch được xả ra môi trường, và tất cả dầu được bắt có thể được trả lại hệ thống.

Tạo môi trường làm việc tốt hơn và tiết kiệm tiền bạc với bộ lọc tách dầy Busch chính hãng