Dịch vụ đại tu

DỊCH VỤ TÁI SẢN XUẤT

Tháo dỡ và sửa chữa hoàn chỉnh các máy hút chân không, máy thổi và máy nén hỏng. Khôi phục hoạt động như mới. Bảo hành 12 tháng.

Dịch vụ tái sản xuất của chúng tôi hỗ trợ khi thiết bị hút chân không hoặc tạo áp suất của bạn cần được sửa chữa. Bất kể tình trạng, tuổi tác, mẫu mã hoặc thương hiệu. Chúng tôi sẽ hồi sinh máy hút chân không, máy thổi hoặc máy nén của bạn.

Máy sẽ được tháo rời hoàn toàn, từng bộ phận sẽ được kiểm tra, làm sạch và thay thế nếu cần thiết. Sau đó, máy sẽ được lắp ráp lại, hiệu chỉnh và sơn lại. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, máy hút chân không, máy thổi hoặc máy nén của bạn sẽ được trả lại cho bạn. Như mới.

Máy sẽ được trang bị bảo hành 12 tháng, có thể được gia hạn nếu cần thiết. Nếu bạn muốn, chúng tôi cũng có thể lắp đặt lại thiết bị cho bạn. Tất cả dành cho quy trình của bạn.

HOÀN THIỆN HOÀN TOÀN

Tháo rời và kiểm tra toàn bộ các bộ phận. Hiệu chuẩn và kiểm tra theo các tiêu chuẩn đã định. Khôi phục hoạt động như mới.

QUY TRÌNH LIỀN MẠCH

Dự trữ thiết bị cho thuê Thiết bị đã được tái sản xuất sẵn sàng để trao đổi. Sửa chữa nhanh chóng và kỹ lưỡng.

TIÊU CHUẨN CAO CỦA BUSCH

Bảo hành 12 tháng cho tất cả các sửa chữa, có thể gia hạn theo yêu cầu. Sử dụng linh kiện phụ tùng chính hãng và vật tư tiêu hao.


Bạn vui lòng gửi các máy hút chân không, máy thổi hoặc máy nén cho chúng tôi để tiến hành sửa chữa hoặc chúng tôi sẽ tổ chức vận chuyển đến trung tâm dịch vụ gần nhất.

Tại đây, các thiết bị sẽ được tháo rời và kiểm tra từng bộ phận. Dựa trên kết quả này, chúng tôi sẽ đưa ra đề xuất sửa chữa.
Sau khi bạn chấp nhận đề xuất của chúng tôi, tất cả các bộ phận sẽ được làm sạch. Chúng tôi sẽ thay thế tất cả những bộ phận bị mòn hoặc hỏng. Tất nhiên, chỉ sử dụng linh kiện phụ tùng chính hãng. Trong quá trình lắp ráp lại, chúng tôi sẽ hiệu chuẩn tất cả các bộ phận theo các giới hạn đã được xác định.

Sau đó, tất cả các thiết bị sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo hoạt động hoàn hảo. Cuối cùng, chúng tôi sẽ sơn lại tất cả các thiết bị.
Khi bạn nhận lại các máy hút chân không, máy thổi hoặc máy nén đã được sửa chữa, chúng sẽ có tình trạng như mới, kèm theo tài liệu đầy đủ về các công việc và kiểm tra đã được thực hiện.


Dịch vụ của chúng tôi

Các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp