Bao lâu thì tôi phải thay bộ lọc khí thải?

Điều này phụ thuộc vào ứng dụng. Đối với hoạt động bình thường trong một ca, bộ lọc khí thải chính hãng của Busch nên được thay đổi hàng năm hoặc cứ sau 4.000 giờ hoạt động. Trong các ứng dụng khắc nghiệt hơn, hãy thay đổi bộ lọc khí thải của bạn sáu tháng một lần hoặc 2.000 giờ. Ngoài ra, nếu bạn nhận thấy rằng áp suất ngược tăng lên, đây là dấu hiệu tốt cho thấy bộ lọc đã đầy và cần được thay thế.