Bao lâu thì tôi phải thay các cánh quạt trong máy nén/máy bơm chân không cánh quạt quay của mình?

Điều này phụ thuộc rất nhiều vào ứng dụng. Khung thời gian khác nhau. Đối với một số ứng dụng có sản phẩm phụ rắn, nhiều khả năng bạn sẽ cần cánh quạt thay thế thường xuyên hơn. Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng cho sản phẩm cụ thể của bạn.