Có an toàn khi sử dụng các cánh quạt thông thường trong máy bơm/máy nén chân không Busch của tôi không?

Chỉ có các phụ tùng thay thế chính hãng của Busch như cánh quạt, bộ lọc, v.v. mới đảm bảo hiệu suất tối ưu của bơm chân không Busch của bạn. Các bộ phận của bên thứ ba chưa được thử nghiệm theo các tiêu chuẩn Busch cao của chúng tôi và chúng tôi không thể đảm bảo sự an toàn của chúng.