Có bộ dụng cụ dịch vụ khác nhau?

Đúng. Mỗi kiểu máy bơm chân không, quạt gió và máy nén đều có bộ dụng cụ bảo dưỡng riêng với các nội dung phù hợp với yêu cầu cụ thể của nó.