Điều gì xảy ra nếu tôi không thay thế bộ lọc xả của bơm chân không thường xuyên?

Thay đổi bộ lọc là một thành phần quan trọng của lịch trình bảo trì thường xuyên. Nếu bạn không thay bộ lọc thường xuyên, hiệu suất của máy bơm chân không sẽ bị ảnh hưởng và mức tiêu thụ năng lượng sẽ cao hơn.