Khi nào tôi nên sử dụng bộ bảo dưỡng chính hãng của Busch?

Tốt nhất, các bộ phận có trong bộ dịch vụ chính hãng nên được thay thế theo lịch bảo dưỡng trong sách hướng dẫn. Nếu bạn không chắc chắn khi nào nên thay đổi một số thành phần nhất định, vui lòng liên hệ với nhóm dịch vụ của chúng tôi.