Làm cách nào để biết khi nào bộ lọc khí thải của tôi cần thay thế?

Nếu áp suất ngược quá cao hoặc khói thoát ra từ ống xả, bạn nên thay bộ lọc khí thải. Bạn có thể theo dõi áp suất ngược bằng đồng hồ đo áp suất (có sẵn dưới dạng phụ kiện cho dòng R5) hoặc thông qua bảng điều khiển OTTO của bạn . Tuy nhiên, ngay cả khi hiệu suất bình thường, bạn phải luôn thay bộ lọc khí thải sau số giờ hoạt động được khuyến nghị.