Làm cách nào để nhận biết dầu và nhớt máy bơm chân không Busch chính hãng?

Nếu bạn mua dầu và chất bôi trơn từ một công ty bán hàng của Busch ở quốc gia của bạn hoặc từ một nhà phân phối được cấp phép, bạn có thể chắc chắn rằng mình đang mua sản phẩm chính hãng. Hãy chắc chắn rằng việc đóng và niêm phong bằng chứng giả mạo còn nguyên vẹn. Ngoài ra, dầu gốc Busch có mã và số theo dõi lô. Nếu điều này không có trên nhãn, nó có thể không phải là sản phẩm chính hãng của Busch. Nếu bạn tìm thấy mã và số theo dõi lô trên sản phẩm của mình mà vẫn không chắc chắn, hãy chuyển tiếp số lô cho chúng tôi để xác minh.