Làm cách nào để thay thế bộ lọc khí thải trong máy bơm chân không của tôi?

Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng. Bạn cũng có thể xem video hướng dẫn sử dụng máy bơm chân không R5 của chúng tôi trên YouTube.