Làm thế nào để tôi biết khi nào bộ lọc dầu của tôi cần thay thế?

Chúng tôi khuyên bạn nên thay bộ lọc dầu khi bạn thay dầu bên trong máy bơm chân không. Điều này tránh làm nhiễm bẩn dầu mới với các hạt được thu thập trước đó.