Sử dụng dầu “tương đương” trong máy bơm chân không Busch của tôi có an toàn không?

Dầu và chất bôi trơn gốc của Busch dành cho máy bơm chân không và máy thổi đã được phát triển và thử nghiệm theo tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. Tất nhiên, chúng đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan như CLP (EN 1272/2008) và REACH (EN 1907/2006). Điều này đảm bảo hoạt động an toàn và đáng tin cậy. Tuy nhiên, nếu bơm chân không không được vận hành với chất bôi trơn phù hợp nhưng với loại dầu tương đương, thì sẽ không được bảo hành trong trường hợp hư hỏng.