Sự khác biệt giữa dầu máy bơm chân không gốc khoáng và tổng hợp và chất bôi trơn là gì?

Dầu khoáng bao gồm các ứng dụng công nghiệp cơ bản như bơm không khí và khí hiếm cũng như một lượng nhỏ hơi nước. Chúng phù hợp với nhiệt độ hoạt động thấp đến trung bình. Dầu tổng hợp có đặc tính độ nhớt tốt hơn so với dầu khoáng và do đó phù hợp với các ứng dụng đòi hỏi khắt khe hơn với tải trọng quy trình cao hơn (ví dụ: axit, hóa chất) và nhiệt độ vận hành cao hơn. Do tính kháng cao hơn, dầu tổng hợp có tuổi thọ cao gấp bốn lần so với dầu khoáng thông thường, tùy thuộc vào ứng dụng.