Tôi cần bộ dịch vụ nào?

Nếu bạn biết bạn có máy bơm chân không, quạt gió hoặc máy nén nào, bạn sẽ biết mình cần bộ dụng cụ bảo dưỡng nào. Mỗi sản phẩm của Busch đều có bộ dịch vụ riêng. Bạn có thể tìm số bộ phận thích hợp trong hướng dẫn sử dụng.