Tôi chỉ cần thay đổi bộ lọc khí thải?

Khi thay bộ lọc khí thải, bạn sẽ nhận được kết quả tốt nhất nếu dành thời gian để thay thế toàn bộ hệ thống lọc. Điều này sẽ đảm bảo rằng máy bơm chân không của bạn có hiệu suất lọc cao nhất. Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng để xác định những gì cần được thay thế trong máy bơm chân không của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại liên hệ với đại lý Busch tại địa phương của bạn.