Tôi có thể chỉ thay một bộ lọc dầu tại một thời điểm không?

Nếu máy bơm chân không của bạn sử dụng nhiều bộ lọc dầu, chẳng hạn như R5 RA 1000/1600 B, thì tất cả chúng nên được thay thế cùng một lúc.