Tôi có thể sử dụng bộ lọc dầu chính hãng Busch trong máy bơm chân không của bên thứ ba không?

Không. Chúng tôi chỉ thiết kế, chế tạo và thử nghiệm các bộ phận của chúng tôi dành cho máy bơm chân không Busch .