Tôi có thể sử dụng bộ lọc khí thải chính hãng của Busch trong máy bơm chân không của bên thứ ba không?

Không. Chúng tôi chỉ thiết kế, chế tạo và thử nghiệm các bộ phận của mình, chẳng hạn như bộ lọc khí thải và cánh quạt, cho máy bơm chân không Busch .