Tôi có thể sử dụng các bộ lọc bơm chân không thông thường trong bơm chân không Busch của mình không?

Bạn chỉ nên sử dụng các sản phẩm và bộ phận của Busch trong máy bơm chân không Busch của mình. Bộ lọc khí thải của bên thứ ba chưa được thử nghiệm theo tiêu chuẩn cao của chúng tôi. Chỉ có phụ tùng thay thế chính hãng của Busch mới đảm bảo hiệu suất tối ưu của bơm chân không và giữ cho bảo hành của bạn có hiệu lực.