Tôi có thể sử dụng cánh bơm chân không chính hãng Busch trong máy bơm chân không của bên thứ ba không?

Không. Chúng tôi chỉ kiểm tra các phụ tùng thay thế chính hãng cho máy bơm chân không của mình. Cánh quạt, bộ lọc, v.v. của Busch sẽ không hỗ trợ các công nghệ khác.