Tôi có thể sử dụng dầu bơm chân không Busch cho cả bơm chân không của bên thứ ba không?

Về cơ bản là có, bạn cũng có thể hưởng lợi từ các lợi ích của dầu và chất bôi trơn chính hãng Busch cho máy bơm chân không bên thứ ba của mình. Dầu phải được chọn riêng cho thương hiệu và ứng dụng tương ứng. Lý tưởng nhất là máy bơm chân không của bên thứ ba không được bảo hành. Vì Busch không biết các thông số kỹ thuật chính xác và chúng tôi không có dữ liệu thử nghiệm về khả năng tương thích của vật liệu với các thành phần được lắp đặt nên chúng tôi không thể đưa ra bất kỳ đảm bảo nào và tính phù hợp để sử dụng phải được xác định theo kinh nghiệm.