Tôi có thể sử dụng một loại bộ lọc khí thải cho tất cả các máy bơm chân không Busch không?

Không. Mỗi kiểu máy bơm chân không đều có loại bộ lọc tương ứng riêng. Hơn nữa, các máy bơm chân không khác nhau yêu cầu số lượng bộ lọc khí thải khác nhau. Tìm bộ lọc phù hợp cho máy bơm chân không của bạn trong công cụ tìm phụ kiện của chúng tôi .