Tôi có thể sử dụng một loại cánh gạt cho tất cả các máy bơm chân không Busch không?

Các cánh quạt dành riêng cho từng loại bơm chân không chạy khô hoặc bôi trơn bằng dầu. Hơn nữa, kích thước và số lượng cánh quạt khác nhau từ bơm chân không đến bơm chân không.