Tôi có thể sử dụng một loại dầu cho tất cả các máy bơm chân không?

Không, loại dầu thích hợp phụ thuộc vào bơm chân không và ứng dụng. Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng tương ứng của bơm chân không hoặc liên hệ với trung tâm dịch vụ Busch gần nhất. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn trong việc lựa chọn loại dầu hoặc chất bôi trơn phù hợp.