Tôi có thể tìm cánh gạt ZEBRA ở đâu?

Bạn chỉ có thể mua các cánh quạt cho máy bơm chân không ZEBRA như một phần của bộ công cụ bảo dưỡng. Vui lòng liên hệ với các chuyên gia dịch vụ của chúng tôi để mua bộ công cụ dịch vụ phù hợp hoặc tổ chức thay thế cánh quạt.