Ứng dụng có đóng vai trò gì trong việc lựa chọn dầu hay chỉ là mô hình bơm chân không?

Để cung cấp các đặc tính bôi trơn tối ưu cho bơm chân không tương ứng trong quy trình sản xuất, dầu phải được điều chỉnh tối ưu cho ứng dụng và nhiều ảnh hưởng môi trường cụ thể. Dầu lão hóa nhanh hơn do tiếp xúc với nhiệt độ, quá trình nhiễm bẩn (hóa chất, axit, bụi, sol khí), mài mòn cơ học, v.v. Kết quả là chúng mất đi đặc tính bôi trơn. Do đó, công thức của dầu phải được điều chỉnh tối ưu cho các thông số này. Busch cung cấp nhiều loại dầu khác nhau để bạn luôn có thể đưa ra lựa chọn hoàn hảo.