Vai trò của bộ lọc khí thải bơm chân không là gì?

Bộ lọc khí thải đảm bảo rằng máy bơm chân không được bôi trơn bằng dầu của bạn thải ra khí thải sạch. Chúng lọc sương dầu được tạo ra trong quá trình vận hành, bắt và loại bỏ nó trước khi không khí bị đẩy ra ngoài qua ống xả. Điều này cho phép các hạt dầu kết hợp lại và được tái chế trở lại hệ thống.