Việc sử dụng bộ dịch vụ chính hãng của Busch có phải là một giải pháp thay thế cho việc bảo trì thường xuyên không?

Sử dụng bộ dịch vụ chính hãng là một phần trong chương trình bảo trì định kỳ của bạn. Nó đảm bảo rằng máy bơm chân không, quạt gió hoặc máy nén của bạn sẽ không bị rò rỉ hoặc giảm hiệu suất. Bộ công cụ dịch vụ cho phép bạn tự thực hiện bảo trì định kỳ. Tuy nhiên, nó không thay thế bất kỳ cuộc đại tu lớn nào nữa, vốn nên được thực hiện bởi dịch vụ Busch.