Sơ tán chân không

Sơ tán chân không


Application Description

Sơ tán chân không. Quá trình tạo ra một áp suất âm bên trong một không gian vật lý khép kín. Bằng cách chiết xuất không khí xung quanh hoặc các loại khí khác.

Một trong những ứng dụng phổ biến nhất của công nghệ chân không là sơ tán không gian vật lý , chẳng hạn như tàu thuyền. Không khí xung quanh hoặc các loại khí khác được chiết xuất cho đến khi đạt được áp suất mục tiêu xác định.

Sơ tán chân không là một ứng dụng rất đa dạng. Buồng sơ tán được sử dụng trong rất nhiều quy trình . Để tiến hành các quy trình sản xuất hoặc thử nghiệm sẽ bị cản trở bởi sự hiện diện của không khí xung quanh hoặc bởi sự hiện diện của oxy.

Các ví dụ điển hình nơi sử dụng sơ tán chân không là các buồng xử lý trong ngành công nghiệp bán dẫn hoặc buồng mô phỏng không gian. Nhưng cũng có sự sơ tán của lò chân không hoặc buồng sơn.

CÔNG NGHỆ CHÂN KHÔNG BUSCH TRONG SƠ TÁN CHÂN KHÔNG

Mức chân không cần thiết thay đổi tùy theo ứng dụng . Từ chân không thấp cho phòng sạch đến chân không cao cho lớp phủ silicon wafer trong sản xuất chất bán dẫn. Do đó, các yêu cầu đối với một máy tạo chân không phù hợp rất đa dạng. Các yếu tố chính cần xem xét khi lựa chọn nguồn cung cấp chân không bao gồm thể tích cần hút chân không và áp suất cuối cùng cần thiết trong bình.

Với danh mục sản phẩm phong phú của mình , chúng tôi đáp ứng toàn bộ các yêu cầu. Cung cấp giải pháp hoàn hảo cho tất cả các quy trình sơ tán.


CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ Á CHÂU

THIETBIACHAU CO., LTD